Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: (2016 Brazil) Electronics Show
  Ngày tham dự: 2016 .7
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: BR
  Giới thiệu: Date: 18-21 July 2016 Address:Sao Paulo, Brazil Booth NO.: 170 Area:9m2
  Tên triển lãm thương mại: (2016 Spring Edition) China Sourcing Fair Electronics
  Ngày tham dự: 2016 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Date: 11-14 April 2016 Address: AsiaWorld-Expo , Hong Kong Booth NO.: 9D24 Area:36m2
  Tên triển lãm thương mại: (2016 Germany) CeBIT Hannover Germany
  Ngày tham dự: 2016 .3
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: DE
  Giới thiệu: Date: 14th to 18th March,2016 Booth NO.:17Hall L19 Add:Messegelande-30521 Hannover,Germany
  Tên triển lãm thương mại: (2015 Autumn Edition)118th Canton Fair (China Import and Export Fair)
  Ngày tham dự: 2015 .11
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Date: 15-19 October 2015 Adress: Canton Booth No. :5.1C01-02 Area:18m2
  Tên triển lãm thương mại: (2015 Autumn Edition) China Sourcing Fair Electronics
  Ngày tham dự: 2015 .11
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Date: 11-14 October 2015 Address: AsiaWorld-Expo , Hong Kong Booth NO.: 9A24 Area:36m2
  Tên triển lãm thương mại: HKTDC HongKong Electronics 2015(Spring Edition)
  Ngày tham dự: 2015 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: HKTDC HongKong Electronics 2015(Spring Edition) Date: 13-16 April 2015 Add: Hong Kong Booth NO.: 1A-C05 Area:15m2
  Tên triển lãm thương mại: 117th Canton Fair (China Import and Export Fair)
  Ngày tham dự: 2015 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: 117th Canton Fair (China Import and Export Fair) (Spring Edition) Date: 15-19 April 2015 Adress: Canton Booth No.: 5.1K01-02 Area:18m2
  Tên triển lãm thương mại: (2015 USA) CES International Exhibition
  Ngày tham dự: 2015 .1
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: US
  Giới thiệu: (2015 USA) CES International Exhibition Date: January 6th-9th,2015 Address:Las Vegas Convention Center,Las Vegas,the United States Booth NO.: 35755 South Hall4
Gửi email cho nhà cung cấp này